شماره: 1
1396/09/27
معرفی رشته ارولوژی یا جراحی کلیه و مجاری ادراری
معرفی رشته ارولوژی یا جراحی کلیه و مجاری ادراری

رشته ارولوژی یا جراحی کلیه و مجاری ادراری جزء رشته های مقطع تخصصی در پزشکی می باشد. دوره تحصیل در آن 5-4 سال است و فارغ التحصیلان این رشته قادر به درمان همه بیماری های کلیه-حالب-مثانه-پروستات-بیماری های تناسلی –ناباروری مردان و ناتوانی جنسی می باشد و این درمان ها به ویژه جراحی های این رشته در اکثر مراکز بیمارستانی قابل انجام می باشد و کشور ما ایران جزء کشورهای پیشرفته در منطقه و جهان در رشته ارولوژی به شمار می آید.

رشته ارولوژی یا جراحی کلیه و مجاری ادراری جزء رشته های مقطع تخصصی در پزشکی می باشد. دوره تحصیل در آن 5-4 سال است و فارغ التحصیلان این رشته قادر به درمان همه بیماری های کلیه-حالب-مثانه-پروستات-بیماری های تناسلی –ناباروری مردان و ناتوانی جنسی می باشد و این درمان ها به ویژه جراحی های این رشته در اکثر مراکز بیمارستانی قابل انجام می باشد و کشور ما ایران جزء کشورهای پیشرفته در منطقه و جهان در رشته ارولوژی به شمار می آید.

حق انتشار محفوظ است ©