شماره: 13
1396/09/27
خونریزی ادراری (هماچوری) و تومور مثانه
خونریزی ادراری (هماچوری) و تومور مثانه

خونریزی ادراری به صورت ماکروسکوپی ( خونریزی آشکار ) یا میکروسکوپی ( خونریزی نهفته) نیازمند بررسی کامل و دقیق بوده و در صورت غفلت از اقدامات تشخیصی ، ممکن است منجر به عوارض جدی و حتی گاهی مرگ و میر بیمار شود .

خونریزی ادراری (هماچوری) :
خونریزی ادراری به صورت ماکروسکوپی ( خونریزی آشکار ) یا میکروسکوپی ( خونریزی نهفته) نیازمند بررسی کامل و دقیق بوده و در صورت غفلت از اقدامات تشخیصی ، ممکن است منجر به عوارض جدی و حتی گاهی مرگ و میر بیمار شود .

در خونریزی آشکار بیمار بطور واضح با ادرار خونی مراجعه نموده ولی در خونریزی میکروسکوپی ، در آزمایش آنالیز ادراری بیماران ، حداقل سه عدد گلبول قرمز (  RBC ) در هر میدان میکروسکوپی با دید بالا دیده میشود .

 

- علل اصلی خونریزهای ادراری :

 1. عفونت
 2. سنگ
 3. بزرگی خوش خیم پروستات (BPH)
 4. بیماریهای پارانشیم کلیوی
 5. تروما
 6. سرطان
 7. خونریزی خوش خیم ادراری بدون علت مشخص

- ارزیابی هماچوری :
پس از اخذ شرح حال دقیق از بیمار ، پزشک ابتدا اقدام به معاینه بیمار کرده و سپس بر اساس یافته های حاصل و سابقه مصرف دارو و جراحی و سابقه بیماریهای قبلی ، اقدام به ارزیابی های پاراکلینیکی می کند .
این ارزیابیها عبارتند از : آزمایش خون و ادرار - سونوگرافی -  IVP یا CT  اسکن شکم و لگن با و بدون کنتراست وریدی – سیستوسکوپی – بیوپسی .

 

- نکات تشخیص مهم در هماچوری :

 1. در فاز دفع سنگ برخی از بیماران علاوه از درد با هماچوری مراجعه و در بررسی اینها در ادرار ممکن است پیوری و هماچوری دیده شود .
 2. در بیماریهای پارانشیم کلیه ، خونریزی میکروسکوپی بوده و شکل RBC ها در آنالیز ادراری دیسمورف بوده و ممکن است همراه با پروتئینوری باشد .
 3. در صورت وجود تب یا کشت ادرار مثبت یا علائم تحریکی ادراری همراه هماچوری ، بایستی به عفونتهای ادراری مثل پیلونفریت و پروستاتیت شک کنید. اگر کشت ادرار منفی بوده و پیوری تنها و مقاوم دیده شود باید به سل دستگاه ادراری فکر کرد.
 4.  خونریزهای ادراری اگر در ابتدای ادرار باشد ، مطرح کننده خونریزهای از مجرای قدامی ادرار بوده و خونریزهای انتهای ادرار بیشتر مطرح کننده خونریزی از منشاء مجرای خلفی مثل پروستات و گردن مثانه می باشد ولی خونریزیهای ادراری در کل ادرار دلالت بر خونریزی از گردن مثانه یا سطوح بالاتر دارد .
 5. در صورتیکه بیمار با خونریزی شدید مثانه مراجعه نماید مطرح کننده موارد زیر می باشد :     A  سیستیت هموراژیک بعد از شیمی درمانی با سیکلوفسفامید یا رادیوتراپی .       B  سرطان پیشرفته مثانه .
 6. خونریزی ادراری اگر در خانها بصورت دوره ای و همراه با خونریزی واژینال باشد بایستی به آندومتریوز فکر کرد .

نکته بسیار مهم در هماچوری افراد بالای 50 سال :

افرادی که هماچوری میکروسکوپی بدون درد دارند در کنار بیماریهای پارانشم کلیه بایستی ب فکر سرطانهای مثانه – کلیه – پروستات و مجرا باشیم به همین دلیل در همه افراد بالای 50سال به ویژه در صورت استفاده از سیگار با وجود علایم تحریکی ادراری شدید بایستی بلافاصله اقدام به سیستوسکوپی کرده و حتی در صورتیکه بررسی با سونوگرافی هماچوری میکروسکوپی نرمال باشد حتما سیستوسکوپی هم بایستی برای تشخیص تومور مثانه انجام شود .

در افراد جوانتر که  هماچوری میکروسکوپی دائمی یا عود کننده دارند بایستی سیستوسکوپی انجام شود .

حق انتشار محفوظ است ©