شماره: 7
1396/09/27
بیماری های شایع و اورژانسی
بیماری های شایع و اورژانسی

1. بیماری های کلیه و حالب : سنگ-تومور- کیست- آبسه- تنگی لگنچه به حالب- آسیب های ناشی از تصادف و تروما به کلیه- کلیه های نابجا- ورم کلیه(هیدرونفروز)-عفونت کلیه(پیلونفریت)-آبسه کلیه و اطراف کلیه- بیماری های عروق کلیه- تنگی حالب- بیماری های مادرزادی حالب د وپلیکاسیون حالب- حالب نابجا- یورتروسل و...

بیماری های شایع :

1.    بیماری های کلیه و حالب : سنگ-تومور- کیست- آبسه- تنگی لگنچه به حالب- آسیب های ناشی از تصادف و تروما به کلیه- کلیه های نابجا- ورم کلیه(هیدرونفروز)-عفونت کلیه(پیلونفریت)-آبسه کلیه و اطراف کلیه- بیماری های عروق کلیه- تنگی حالب- بیماری های مادرزادی حالب د وپلیکاسیون حالب- حالب نابجا- یورتروسل و...

 

2.    بیماری های مثانه: بیماری های مادرزادی-تومور- سنگ- پارگی مثانه- بی اختیاری ادراری- برگشت ادرار از مثانه به حالب – مثانه عصبی – احتباس ادراری- عفونت های مثانه(سیستیت)- پارگی مثانه و...

 

3.    بیماری های پروستات و مجاری ادراری: عفونت پروستات- بزرگی خوش خیم و بدخیم پروستات- تنگی های مجاری ادراری- آبسه پروستات- تنگی و دریچه های مادرزادی و اکتسابی مجرای ادراری-توده های مجاری ادراری- آسیب های مجرا . دنبال تصادف یا جراحی یا سوند گذاشتن .

 

4.    بیماری های بیضه و کشاله ران: فتق کشاله ران- بیضه نزول نکرده- تومور بیضه- کیست اسپرماتوسل- واریکوسل- 
خونریزی اطراف بیضه یا هماتوسل- بستن لوله منی(وازکتومی)- باز کردن مجدد لوله منی جهت اقدام به حاملگی(وازووازوستومی)-آسیب های بیضه به دنبال ضربه و پیچش بیضه- عفونت های بیضه

 

5.    بیماری های آلت تناسلی:ختنه- سوراخ غیرطبیعی مادرزادی مجاری ادراری(هیپوسپادیازیس و اپی اسپادیازیس)- انحنای مادرزادی یا اکتسابی آلت تناسلی(کوردی)- تنگی سوراخ مجرای ادراری – کوچکی آلت تناسلی- شکستگی آلت تناسلی- پلاک پیرونی- زگیل های آلت تناسلی و اسکروتوم(wart)- عفونت های مقاربتی مجرای ادراری(STD)و...

 

6.    ناتوانی جنسی: کاهش میل جنسی- کاهش یا عدم نعوظ – انزال زودرس- نعوظ طول کشیده آلت تناسلی به طور خودبخودی یا مصرف دارو- انزال دیررس و...ر

 

7.    افزایش فشار خون: یکی از علائم بیماری های کلیوی و عروق کلیه افزایش فشار خون می باشد.علت 10 درصد فشارخون های بالا ، بیماری های کلیوی است. 

 

8.    نارسایی کلیه:کاهش عملکرد کلیه به صورت حا د یا مزمن از نظر بالینی با تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، درد پهلو، کاهش حجم ادرار، ورم اندام ها یا بدن، خونریزی داخل ادرار و ... به علت افزایش اوره و کراتینین در خون بروز پیدا کرده و در صورت عدم تشخیص به موقع می تواند منجر به کاهش شدید هوشیاری، اختلالات الکترولیتی شدید و کشنده مثل افزایش پتاسیم- کوما وحتی مرگ گردد.لذا در نارسایی حاد کلیه راجعه اورژانسی به پزشک ارولوژیست الزامی می باشد.

 

بیماری های اورژانسی :

در برخی بیماریها لازم است که بیمار در بیمارستان بستری شده اقدامات اورژانسی انجام شود.بیماریهایی مثل:
آسیبهای کلیه یا حالب یا مثانه به دنبال تصادفات-عفونتهای حاد کلیه-نارسایی حاد کلیه- احتباس ادراری-پیچش بیضه- سنگهای حالبی در برخی موارد خاص-قطع کامل یا ناکامل مجرای ادراری به دنبال تصادفات-پارگی بیضه یا خونریز های داخل کیسه بیضه و آمپوتاسیون(قطع کامل یا نا کامل آلت)-نعوظ طول کشیده آلت و...

 

در چندین مورد از بیماریهای ارولوژی علاوه بر اورژانسی بودن زمان مداخله نیز بسیار مهم بوده و در کمتر از 6 ساعت باید اقدام درمانی یا جراحی شروع گردد.این موارد عبارتند از:
1-پیچش بیضه(تورسیون)
2-نعوظ طول کشیده آلت (پریاپیسیم)
3-فتق کشاله ران گیر افتاده

حق انتشار محفوظ است ©