دات نت نیوک
شنبه و دوشنبه
021-77462113
یکشنبه سه شنبه چهارشنبه
021-77731758

بیماری های ارولوژی
  سنگ شکنی درون اندامی(TUL) چیست؟
 

 سنگ شکنی درون اندامی(TUL) چیست؟

بر خلاف سنگ های کلیه ، سنگ های لوله حالب(رابط کلیه به مثانه) با درد شدید، تهوع و استفراغ و گاهی با انسداد و تخریب کلیه در مدت کوتاه همراه بوده و لذا تصمیم گیری و درمان سنگ های حالب نسبت به سنگ های کلیه اورژانسی تر می باشد. 90% سنگ های کمتر از 4 میلی متر و 60% سنگ های 6-4 میلی متری خود به خود دفع می شوند و می توان با درمانهای طبی و مصرف مایعات فراوان به مدت 4-2 هفته جهت دفع خود به خودی سنگ به بیمار فرصت داد و در صورت عدم دفع در این مدت بایستی اقدام به TUL کرد.
دوشنبه، 04 دی 1396 | Article Rating

بر خلاف سنگ های کلیه ، سنگ های لوله حالب(رابط کلیه به مثانه) با درد شدید، تهوع و استفراغ و گاهی با انسداد و تخریب کلیه در مدت کوتاه همراه بوده و لذا تصمیم گیری و درمان سنگ های حالب نسبت به سنگ های کلیه اورژانسی تر می باشد.
90% سنگ های کمتر از 4 میلی متر و 60% سنگ های 6-4 میلی متری خود به خود دفع می شوند و می توان با درمانهای طبی و مصرف مایعات فراوان به مدت 4-2 هفته جهت دفع خود به خودی سنگ به بیمار فرصت داد و در صورت عدم دفع در این مدت بایستی اقدام به TUL کرد.
TUL یا سنگ شکنی درون اندامی  با بی حسی نخاعی با وسیله ای باریک متصل به دوربین به نام یورتروسکوپ انجام می گیرد. این وسیله از طریق مجرای ادراری وارد حالب شده و پس از شکستن سنگ با پنوماتیک یا لیزر و یا از طرق دیگر اقدام به خارج کردن تکه های سنگ می گردد.

در بعضی موارد جهت تسهیل عبور سنگ های خرد شده و یا در صورت تنگی در محل سنگ یک عدد سوند باریک داخل حالب تعبیه می شود و 4-2 هفته بعد به صورت سرپایی خارج می گردد.
درصد موفقیت و طول عمل چه قدر است؟
موفقیت TUL 95-75% می باشد و معمولاٌدر مدت 15 تا 30 دقیقه انجام می گیرد و بیمار پس از 6 ساعت از بیمارستان ترخیص می شود.
در چه مواردی عمل TUL اورژانسی است؟

در برخی موارد انجام TUL به صورت اورژانسی لازم می گردد مانند 1- افراد تک کلیه ،2- تب و لرز ،3- سنگ بزرگتر از 6 میلی متر، 4- قطع ادرار یا افزایش حاد آزمایش کراتینین بیمار، 5- انسداد شدید بر اساس سونوگرافی انجام شده.

تصاویر
  •   سنگ شکنی درون اندامی(TUL) چیست؟
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری